Postępy w projekcie EDI dla PSA

Projekt EDI dla PSA otworzyliśmy w czerwcu 2021 roku. W tamtym czasie faktury dostarczane przez EDI stanowiły około 22% wszystkich przyjmowanych dokumentów i były wysyłane przez 3 dostawców.  Automatyczne wczytywanie faktur, zamiast ich manualnego przepisywania, już wtedy przynosiło centrali PSA duże korzyści i wiedzieliśmy, że rozwinięcie EDI otwiera drogę do znacznie szybszej obsługi większej ilości dokumentów w tym samym czasie.

Zapadła decyzja i ruszyliśmy z pracami. Działania projektowe były prowadzone bardzo szeroko i obejmowały swoim zakresem:

- wysłanie listu projektowego z opisem oczekiwań PSA i ankietą oraz kontakt ze wszystkimi dostawcami grupy

- analizę schematu obiegu dokumentów i konsultacje przedwdrożeniowe

- instalacje oprogramowania i pomoc techniczną.

Aktualnie PSA wczytuje w formacie EDI ponad 40% wszystkich przyjmowanych faktur, które są dostarczane przez 23 dostawców. To efekt ponad 2-letniej pracy z bazami produktowymi, kodami EAN, wdrożeniami i konfiguracją ustawień z dostawcami.

Nieustannie w przedsięwzięciu wspomaga nas firma EDITEL (dawniej Edison), którą w tym czasie dwukrotnie zaprosiliśmy do odwiedzenia Targów WOD-KAN w Bydgoszczy, gdzie aktywnie uczestniczyła w rozmowach z naszymi Dostawcami, promując nasz projekt i wzmacniając jego rozwój.

PSA kontynuuje swoje prace, podnosi poprzeczkę i dąży do osiągnięcia wysokiego odsetka wczytywanych dokumentów EDI na poziomie 50%!

Dodano: 15 marca 2024 | 14:36

Hurtownie Grupy PSA

w całej Polsce

  Zobacz wszystkie

 Kontakt

(58) 522-72-09
biuro@grupa-psa.pl

  Więcej informacji